SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

DRUŽOBNÁ OBEC

DRUŽOBNÁ OBEC - Gyöngyössolymos

          Naša obec Iňačovce ma už dlhšiu dobu nadviazanú družbu s obcou Gyöngyössolymos, ktorá sa tak ako aj Iňačovce v minulosti volala SOLMUS (SOLUMUS).

          Gyöngyössolymos je obec  vo východnej časti Maďarska, severných hôr, na južnom okraji pohoria Matra. Je to obec s 3173 obyvateľmi. Úradujúcou starostkou obce je Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna

           S jej názvom sa stretávame v 13. storočí, no v archívnych prameňoch môžem nájsť aj názov SOLUMUS, SUMUS, SOLIMUS. Starodávna obec do dnešných časov vyrástla do turistického centra. Sú tu mnohé turistické možnosti napr. Deszö-vár (hrad), Ilonh es Tamara Kút Nyesettuar (studňa), Arpád-Kori Templom (kostol), Asztag-kő (kameň), Čákkő, Lajosháza (železnička), Pincésmalom (Mlyn) a iné atrakcie. Blízkosť pohoria MATRA v okolí obce umožňuje turistiku po jej nádherných lesoch a kopcoch. Na nezalesnenom úpätí pohoria Matra sú rozsiahle vinice. Premáva tu aj úzkokoľajná železnica.

           V obci sa nachádza kultúrny dom Gardonyi Gejzu. Bol postavený v roku 1961. Do dnešného dňa už  bol viackrát obnovený. Stále slúži k rozvoju kultúry. Nachádza sa tu aj obecná a školská knižnica. Vydávajú sa obecné noviny.

           Medzi najzaujímavejšie pozornosti patrí aj rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v 14. storočí rodinou Solymossy. Bol viackrát prestavaný. Na kostole vyniká vysoká kamenná veža, ktorá bol počas tureckej nadvlády využívaná ako strážna veža.

          Od roku 1993 pôsobí v obci ženský spevácky súbor, ktorý sa zúčastňuje na mnohých festivaloch. V tejto dedinke sa každoročne usporiadajú obecné dni.

            Šport a vzdelanie v obci zabezpečuje škola s počtom 380 žiakov. Škola je zameraná na plávanie a maľovanie.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
  • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.