SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Zaujímavosti

Iňačovská vahadlová studňa

       Vahadlové studne s napájadlami, hlavne na pasienkoch mimo obcí, boli v čase extenzívneho poľnohospodárstva súčasťou architektúry krajiny Východoslovenskej nížiny. Pasienkárstvo bolo hlavnou súčasťou poľnohospodárstva, studne slúžili na napájanie dobytka. V druhej polovici 20. storočia, keď sa poľnohospodárska výroba zintenzívnila, tieto studne prestali byť využívané a v priebehu pár desaťročí chátrali až zanikli.

       Jednou z výnimiek je studňa nachádzajúca sa v chotári obce Iňačovce.

      Studňa má nadzemnú a podzemnú časť. Podzemná časť bola vybudovaná ešte pred rokom 1900 a pozostáva z okrúhleho otvoru s priemerom 2 m a obmurovky z ploských kameňov. Nadzemná časť pôvodne pozostávala zo stožiara, v zemplínskom nárečí "sochy", na ktorom je vahadlo "žurav", dvoch drevených napájadiel a ohrady priamo nad studňou. Pôvodné drevené napájadlá a ohrada nad studňou boli pri rekonštrukcii v roku 1946 vytvorené z betónu. Mená autorov z roku 1946 sú na betónovej ohrade studne.

Foto: Nápis na Iňačovskéj studni

       V roku 2007 obec Iňačovce zapísala túto studňu ako obecnú kultúrnu pamiatku s názvom "Iňačovská studňa". V roku 2008 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia studne a stala sa súčasťou náučného chodníka.


                                                                                                                      text:  Nela Gloríková

                             (prevzaté z:    http://snaturou2000.sk/spravodajca/inacovska-studna  ).

 

Chránené územia v katastri obce Iňačovce

      V obci Iňačovce sú chránené územia zamerané najmä na ochranu mokradí, vodného vtáctva a jeho biotopov. Navzájom sa rôznym rozsahom prekrývajú. Sú to (použité sú oficiálne názvy podľa vyhlášok a podobne):

 1. Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky
 2. Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
 3. Územie Európskeho významu
 4. Ramsarská lokalita - nie je chráneným územím (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), ale pre úplnosť a význam zaradzujeme.

      Národná prírodná rezervácia Senné - Rybníky patrí medzi najvýznamnejšie vtáčie rezervácie v Európe . Jej rozloha je 213,31 hektárov a to činí približne 700 hektárov. Celá oblasť je známa vysokým výskytom tu hniezdiacich vodných druhov, ale i ako zastávka migrujúcich vtákov počas sezónnych ťahov najmä na jar a koncom jesene.

Biotop a vtáci


      Ornitologickými pozorovaniami bolo na území rezervácie registrovaných 283 vtáčích druhov. Tento počet tvorí 81 percent všetkých vtáčích druhov na Slovensku. Veľké zastúpenie v počte 63 druhov tu má vodné vtáctvo, ktorého život je viazaný ma vodu a mokrade. Rozľahlé jazerné plochy, močiare, vlhké lúky a brehy zarastené pálkou, ktoré sú charakteristické pre toto územie, tvoria ich prirodzený biotop.

     Zo známych i viac raritných druhov tu hniezdia chavkoše nočné, beluše malé, kormorány veľké, volavky purpurové, bučiaky veľké, chriaštele vodné, kane močiarne, volavky biele, lyžičiare biele, šabliarky modronohé, ale aj väčší počet druhov divých kačíc, lysiek, potápiek a pod. 


     Rezervácia púta veľkú pozornosť najmä na jar počas vtáčej migrácie. V danom čase sa tu zlietajú niekoľkotisícové kŕdle husí siatinných a bieločelých. Mimoriadnou raritnou sú migrujúce žeriavy popolavé. V tomto ročnom období je tu možné pozorovať takmer všetky druhy divých kačíc žijúcich na európskom kontinente.      Kolorit dotvárajú rôzne druhy kalužiakov, cíbikov, pobrežníkov, ale aj malé trsteniariky a svrčiaky. 

     Pre vody rybníkov sú charakteristickými rybami najmä kapor, amur, tolstobik, sumec a šťuka. 

     Z botanického hľadiska je lokalita známa výskytom cca 300 druhov vyšších rastlín. 

Prístupnosť - náučný chodník

     Vstup do rezervácie je možný náučným chodníkom, ktorý začína v obci Iňačovce. Vedie po pevnom trávnatom povrchu a návštevníka prevádza pomedzi rybníky a mokrade s tisícmi vtákov. Na ich sledovanie slúžia pozorovacie veže, ktoré boli postavené práve za týmto účelom. Dĺžka náučného chodníka je 8 kilometrov, prevýšenie takmer nulové a návštevník sa počas túry zoznámi s prostredím aj pomocou deviatich náučných tabúľ.

Foto: Vyhliadková veža

Zoznam náučných tabúľ:
1. História Iňačoviec
2. Mapa územia
3. Iňačovská váhadlová studňa
4. História miestneho pastierstva
5. Vyhliadková veža
6. Zastúpenie vtáčích druhov v rezervácii
7. História rybárstva
8. Lúky a ich prínos pre ľudí
9. Historický kaštieľ v Sennom

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
 • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
 • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
 • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
 • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.