SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.12.2023
Dodatok č. 2/2023
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2023
Názov Dodatok č. 2/2023
17.5.2023
VZN 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ,ŠJ,ŠKD
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2023
Názov VZN 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ,ŠJ,ŠKD
27.4.2023
VZN 2/2022 školská jedáleň
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 2/2022 školská jedáleň
27.4.2023
VZN 1/2022 - miestne dane
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 1/2022 - miestne dane
27.4.2023
VZN 1/2021 o určení spádovej školy
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 1/2021 o určení spádovej školy
27.4.2023
VZN 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27.4.2023
VZN 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
27.4.2023
VZN 3/2019 -o určení výšky prísp. na čiast.úhradu nákladov-školská jedáleň
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 3/2019 -o určení výšky prísp. na čiast.úhradu nákladov-školská jedáleň
27.4.2023
VZN 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
27.4.2023
VZN 1/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Iňačovce
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 1/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Iňačovce
27.4.2023
VZN 1/2018 - dotácia
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN 1/2018 - dotácia
27.4.2023
VZN1/2016-odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN1/2016-odpady
27.4.2023
VZN-1/2015-Povodňový plán
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN-1/2015-Povodňový plán
27.4.2023
VZN-2/2015-držanie psov na území obce
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN-2/2015-držanie psov na území obce
27.4.2023
VZN-3/2015-vylepovanie plagátov
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN-3/2015-vylepovanie plagátov
27.4.2023
VZN-4/2015-TKO
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN-4/2015-TKO
27.4.2023
VZN- 4/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN- 4/2013
27.4.2023
VZN - 3/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN - 3/2013
27.4.2023
VZN - 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN - 2/2013
27.4.2023
VZN - 1/2011 - sociálne služby
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2023
Názov VZN - 1/2011 - sociálne služby
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
  • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.