Kontakty

Adresa:                                                                   

Obecný úrad Iňačovce                        
Iňačovce 141
072 11  Iňačovce

Tel.:  056/ 64 80 221  

E-mail: obecinacovce@lekosonline.sk

IČO:  00325236

Starosta obce:  Ing.Martin Gerzanič

Tel.:  0905454929

E-mail: starosta@obecinacovce.sk


Úradné hodiny: 

Pondelok :  7:00 hod. - 15:00 hod.
Utorok      :  7:00 hod. - 15:00 hod.
Streda      :  7:00 hod. - 16:30 hod.
Štvrtok     :  7:00 hod. - 15:00 hod.
Piatok       :  7:00 hod. - 12:00 hod.

Všeobecné informácie: info@obecinacovce.sk

Podateľňa: podatelna@obecinacovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecinacovce.sk

E-mail: admin@obecinacovce.sk

Kompetencie:

Obec Iňačovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Iňačovce je zriadený na Mestskom úrade v Michalovciach

Toto webové sídlo www.obecinacovce.sk spravuje Obec Iňačovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: Obec Iňačovce

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

 Pondelok: 7:00 - 15:00
 Utorok: 7:00 - 15:00
 Streda: 7:00 - 16:30
 Štvrtok: 7:00 - 15:00
 Piatok: 7:00 - 12:00

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023