Komunitné centrum 

Prevádzkovateľ Komunitného centra: Obec Iňačovce, Obecný úrad 141

Cieľová skupina: marginalizovane rómska komunita, dlhodobo nezamestnaní, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, deti v predškolskom veku, mládež, ostatní občania obce ohrození sociálnym vylúčením

Umiestnenie Komunitného centra: Komunitné centrum je umiestnené v centre obci, v tesnej blízkosti Obecného úradu

Vykonávané aktivity: Komunitné centrum je miesto, ktoré navštevujú deti, mládež, dospelí i seniori. Je to miesto, kde sa im pracovný tím Komuintného centra v plnej miere venuje. Realizujú  sa tu individuálne aktivity, v rámci ktorých sa najčastejšie poskytuje sociálne poradenstvo, skupinové a komunitné aktivity. Realizujú sa športové aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových zručností detí a mládeže. Taktiež medzi aktivity patrí doučovanie, aktivity zamerané na vedenie k zmysluplnému tráveniu voľného času. Realizujú sa prednášky zamerané na aktuálne problémy vyskytujúce sa v cieľových skupinách a aktivity zamerané na zvýšenie zamestnanosti v obci. Preventívne aktivity sú zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov, rôznych chorôb a nákaz. Komunitné centrum organizuje a realizuje rôzne výlety náučného či rekreačného charakteru.  

Pracovníci Komunitného centra:  

  • Odborný garant KC:    Mgr. Róbert Adam
  • Odborný pracovník KC:   Mgr. Zuzana Harčárová
  • Pracovník KC:    Silvia Treľová
Úradné hodiny: 

Pondelok: 7:00 - 11:30    12:00 - 15:00 hod

Utorok:      7:00 - 11:30    12:00 - 15:00 hod

Streda:      7:00 - 11:30    12:00 - 15:00 hod

Štvrtok:     8:30 - 11:30    12:00 - 18:00 hod

Piatok:      7:00 - 12:00     Telefonický kontakt: 0917 - 532 762Tvorivá dielňa Veľká noc 2019

Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019
Tvorivá dielňa Veľká noc 2019

Úradné hodiny

 Pondelok: 7:00 - 15:00
 Utorok: 7:00 - 15:00
 Streda: 7:00 - 16:30
 Štvrtok: 7:00 - 15:00
 Piatok: 7:00 - 12:00

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce
Počasie Iňačovce - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021