Kontakty

Adresa:                                                                   

Obecný úrad Iňačovce                        
Iňačovce 141
072 11  Iňačovce

Tel.:  056/ 648 02 21  

email: http://obecinacovce@lekosonline.sk

IČO:  00325236Starosta obce:  Ľubomír MACKO

tel.:  0905 - 271 007

e-mail: starosta@obecinacovce.sk
Úradné hodiny: 

Pondelok   07:30 - 15:30 hod.
Utorok 07:30 - 15:30 hod.
Streda 07:30 - 15:30 hod.
Štvrtok 07:30 - 15:30 hod.
Piatok 07:30 - 15:30 hod.
Všeobecné informácie: info@obecinacovce.sk

Podateľňa: podatelna@obecinacovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecinacovce.sk

E-mail: admin@obecinacovce.skKompetencie:

Obec Iňačovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Iňačovce je zriadený na Mestskom úrade v Michalovciach

Toto webové sídlo www.obecinacovce.sk spravuje Obec Iňačovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: Obec Iňačovce

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce
Počasie Iňačovce - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020