Kontakty

Adresa:                                                                   

Obecný úrad Iňačovce                        
Iňačovce 141
072 11  Iňačovce

Tel.:  056/ 648 02 21  

E-mail: obecinacovce@lekosonline.sk

IČO:  00325236

Starosta obce:  Ľubomír MACKO

Tel.:  0905 271 007

E-mail: starosta@obecinacovce.sk


Úradné hodiny: 

Pondelok  
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

V zmysle Uzn. vlády SR  č. 808 zo dňa 31.12.2020 :

PO - PI - nestránkové dni do 07.02.2021,

v súrnych prípadoch :    7,00 hod. - 12,00 hod.   telef. 056/6480221

Všeobecné informácie: info@obecinacovce.sk

Podateľňa: podatelna@obecinacovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecinacovce.sk

E-mail: admin@obecinacovce.sk

Kompetencie:

Obec Iňačovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Iňačovce je zriadený na Mestskom úrade v Michalovciach

Toto webové sídlo www.obecinacovce.sk spravuje Obec Iňačovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: Obec Iňačovce

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

V zmysle Uzn. vlády SR zo dňa 31.12.2020 :

PO - PI  - nestránkové dni do 07. 02.2021

V súrnych prípadoch  7,00 hod.-12,00 hod. telef. 056/6480221

Video-letecký pohľad na obec

Videogaléria

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Iňačovce
Počasie Iňačovce - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021